Live leireanimasjonLeire er et resultat av to scenekunstneres leiting etter røttene i håndverket. Vi har fjernet lys, effekter og store scenerom. Det som er igjen er en musiker og hans instrumenter og en dukkespiller med en klump leire. Forestillingen blir til i samarbeid med publikum. Sammen utforsker vi leirens muligheter til lek, liv og animasjon. Alt blir behørig kommentert av instrumentene. Forestillingen Leire ble produsert i 2000 og var da ute på turne med Rikskonsertene. Det ble en frydefull rundreise! Forestillingen har siden reist land og strand rundt med ca. 100 forestillinger hvert år på skoler rundt om i landet.Forestillingen passer for 1 til 4 trinn grunnskole.

Kommentarer til workshop:
Vi tilbyr "leireworkshop" i tilknytniing til forestillingen. Workshopen tilpasses etter behov.

Maks kapasitet:
50

Elektriske krav:
Standard stikkkontakt

Varighet:
35

Opprigg:
40

Nedrigg:
30

Scene dimensjoner:
Bredde: 3. Høyde: 2. Dybde: 2

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Jon Mihle
jmihle@online.no
32758039