Hva kan kropp være? Hvordan uttrykker kroppen hvem vi er? Kan vi lage et rom som har plass til alle? Gjennom verksted og forestilling skapes en helhetlig kunstopplevelse.

Dette KROM-verkstedet er spesielt utformet for mellomtrinnet og utforsker temaer som kropp, uttrykk, medvirkning, samarbeid, toleranse, mangfold og inkludering. Eleven deltar aktivt og får skape sin egen dans, oppleve, reflektere og uttrykke seg.
Gjennom verkstedet får elevene muligheten til å utforske bevegelse og rom på en inkluderende måte. Elevene blir introdusert for enkle oppgaver som gir en trygg opplevelse. Tre dansekunstnere går inn og ut av rollene som utøvere og veiledere for elevene fra start til slutt. Elevene får bygge sitt eget rom av maskeringsteip som dansen så plasseres inn i. Elevene er så hverandres publikum, i en kollektiv kunsthendelse i gymsalen. Elevene reflekterer over egne valg, det å skape og over kunstopplevelsen.

KROM gir en helthetlig kunstopplevelse som både inkluderer dans, musikk og visuell kunst, der eleven både er på innsiden og utsiden av kunstverkene som produseres.
Elevene blir en del av en kultur der hvert individuelt uttrykk har like stor verdi, og der de får rom til å være seg selv og ta egne valg. Lærer deltar sammen med og på linje med elevene.

Maks kapasitet:
30

Elektriske krav:
vanlig strømuttak

Caroline W. Nesse
Kunstnerisk ansvarlig

Marius Kjos
Annet

Camilla Myhre
Produsent

Jon Mariussen
Utøver

Stine Gjestvang
Utøver

Emma Öberg
Utøver

Ida Maria Halvorsen
Annet

Grunnpris A
18720

Grunnpris B
18980

Merkad til pris
Fra 1.august blir prisene GP A kr.19 570 / GP B kr. 19 820

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Ida Maria Halvorsen
prod@romfordans.no
46969326