Dette er en tabloid kjærlighetshistorie av et poetisk eksperiment. To mennesker møtes og forsvinner for hverandre. Via utforsking av rytme, volum, flyt og dynamikk leker utøverne med en tekst og med publikums opplevelse av en tekst.Forestillingen utforsker samspillet mellom tekstenes sound og energi, kombinert med det visuelle aspektet og lydbildet. En musikalsk tilnærming til tekstarbeid og scenisk komposisjon. Dette ER en kjærlighetshistorie!En co-produksjon med Teaterhuset Avant Garden. Støttet av Trondheim kommune og Norske Forfattersentrum.

Maks kapasitet:
150

Varighet:
50

Opprigg:
120

Nedrigg:
60

Scene dimensjoner:
Bredde: 7. Høyde: 5. Dybde: 8

Grunnpris A
7.300

Grunnpris B
10.600

Merkad til pris
Scenekunstbrukets grunnpriser.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Lisa C. B. Lie
lisacblie@yahoo.no
004748074725