En moderne danseproduksjon om temaet kommunikasjon. Vi befinner oss i en science fiction verden der den teknologiske utviklingen har kommet så langt at maskinene har tatt kontrollen over menneskene og der menneskene har glemt hvordan det var å være selvstendige, individuelle, samhandlende og kreative. Vi følger menneskene i sin kamp mot teknologien og seg selv, i en verden der forholdet mellom realitet og mediamanipulert virkelighet er flytende.Handlingen uttrykkes gjennom samtidsdans, i en blanding av moderne dans og jazzdans, gjennom både konkrete og mer abstrakte uttrykk. I tillegg brukes videoinstallasjoner og teknologiske lydkulisser for å forsterke uttrykket.

Kommentarer til workshop:
De følgende workshopene kan også tilrettelegges som lærerkurs. Da bør timeantallet utvides til 4 timer slik at det blir god tid til diskusjon rundt metodikk og andre faglige og/eller praktiske temaer lærerne ønsker å drøfte.1. Samdans (arbeid med fysiske lover og prinsipper som kropp, vekt, tyngdekraft, rom og akselerasjon gjennom partnerarbeid og samarbeid).2. Kreativ dans ( enkelt komposisjonsarbeid og danseanalyse, utforsking og bevisstgjøring av eget bevegelsesuttrykk og bevegelsesmuligheter).3. Ungdommens egne danse (funk, jazz, hip-hop, breakdance).Vi har plukket ut aktuelle temaer som samsvarer med konseptet på forestillingen. Alle temaene er forankret i læreplanen, i kroppsøvingsfaget og/eller musikkfaget. Maks 25 elever pr. workshop.

Varighet:
35

Opprigg:
90

Nedrigg:
30

Scene dimensjoner:
Bredde: 8. Dybde: 8

Ane Benedicte Lillehammer
Utøver

Nina Kristin Olsen
Utøver

Tove Smenes
Utøver

Heidi Marian Haraldsen
Annet

Knut Halmrast
Annet

Sture Vareide
Annet

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Heidi Marian Haraldsen
heimaha@frisurf.no
92096066