Møt iSak-en særdels vellykket kunstig intelligens.
Hen er programmert til å gi hjelp til pleietrengende, slik at de fortsatt kan bo hjemme. iSak er en av mange kunstige intelligenser som får samfunnet til å gå rundt, og derfor er det svært alvorlig at den nå er anklaget for å ha tatt livet av pasienten sin. Det er en umulighet som setter hele samfunnet i fare.
iSak stiller spørsmål ved hva det vil si å være menneske. Hva er empati? Og er det mest effektive samfunnet det beste for oss? Hvordan kan mennesket overleve i dataenes tid når algoritmene gjør så og si alt raskere og bedre enn oss. Hvor er det plass til menneskelige følelser i et slikt bilde?

Maks kapasitet:
120

Elektriske krav:
"Vanlige" stikkontakter.

Varighet:
40

Publikumsplassering:
Amfi (matter, benker stoler)

Opprigg:
60

Nedrigg:
45

Rom- eller arealspesifikasjoner:
Kan spilles i de fleste rom.

Må blendes:
1

Scene dimensjoner:
4mX4m bredde/dybde. Ingen krav til høyde.

Krever lysutstyr:
Egen teknisk rigg medbringes

Håkon T. Nielsen
Kunstnerisk ansvarlig, Skuespiller, Produsent, Komponist

Erlend Rødal Vikhagen
Kunstnerisk ansvarlig, Skuespiller, Dramatiker/tekst, Produsent

Stephen Hutton
Regissør

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Erlend Rødal Vikhagen
fram.teater@gmail.com
48207820