Med «Inni min klode» inviteres barn og voksne til å sette seg i ring rundt en klode for å kikke inn på de to vesenene som lever der. De to beboerne styres av kosmisk logikk; de er spontane, ureflekterte og nysgjerrige.Scenerommet består av blå baller med ulike kvaliteter og muligheter. Et atmosfærisk lydbilde av klanger og rytmer akkompagnerer det spennende livet på kloden.Foto: Erik Førde

Maks kapasitet:
50

Varighet:
20

Opprigg:
120

Nedrigg:
60

Scene dimensjoner:
Bredde: 8. Høyde: 2. Dybde: 8

Cecilie Bertrán de Lis
Danser

Hanne Dieserud
Skuespiller, Danser

Christina Lindgren
Annet

Øyvind B. Lyse
Annet

Nils-Arne Øvergård
Annet

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Inger Cecilie Bertran de Lis
cebedeli@online.no
22370683