Møt 5 sterke individer, som har hver sin unike historie- alle med base i Norge men med røtter fra andre kulturer. Hva skjer nå de møtes?

Hvordan påvirker deres holdninger og valg hverandre? Hvordan beholder en sin egen identitet, samtidig som man skal være åpen for nye impulser- i et samfunn som ser “det ytre?” som et tegn på tilhørighet?

I et flerkulturelt samfunn pr i dag- møter man på flere utfordringer ifht forståelse for hverandres religioner og kulturer. Denne forestillingen skal sette et søkelys på de spennende sidene ved integrering, fusjoneringer og påvirkninger, samtidig som den viser til et samfunn der det er plass til å være annerledes og unik, og stolt over ens egen bakgrunn og tilhørighet.

Hiphop er det sammenflettende språket i denne forestillingen, der den viser vei for integrering og toleranse. Hiphop kulturen er nemlig en av de få kulturene man kan kalle fargeblind og religionsfri. Den lever etter prinsippet om et inkluderende og åpent samfunn- der bakgrunn og tilhørighet ikke skal være en gjeldende faktor for aksept.

Workshops

Om ønskelig kan utøverne holde en 90 min danse workshop i forkant av forestillingen. Fokuset blir da på å både lære om pedagogens/e  bakgrunner og opplevelser mht temaet: integrering i samfunnet og om hiphop kulturen. Dette gjøres både gjennom en muntlig presentasjon, og så en dialog med elevene. Deretter lærer elevene noen av basis teknikkene fra hiphop dansen/evt breaking, og det hele settes sammen til en kort visning i mindre grupper.

Kommentarer til workshop:
Om ønskelig kan utøverne holde en 90 min danse workshop i forkant av forestillingen. Fokuset blir da på å både lære om pedagogens/e  bakgrunner og opplevelser mht temaet: integrering i samfunnet og om hiphop kulturen. Dette gjøres både gjennom en muntlig presentasjon, og så en dialog med elevene. Deretter lærer elevene noen av basis teknikkene fra hiphop dansen/evt breaking, og det hele settes sammen til en kort visning i mindre grupper.

Maks kapasitet:
100

Elektriske krav:
Minimum 4 x 16 amp

Varighet:
40

Opprigg:
90

Nedrigg:
60

Må blendes:
1

Scene dimensjoner:
Bredde: 8. Høyde: 3. Dybde: 6

Antall teater teknikere som kreves:
2

Belinda Braza
Koreograf

Belinda Braza
Kunstnerisk ansvarlig

Ida Louise Sundby
Annet

Jens Jeffry Trinida
Annet

Magne Gjeraker
Annet

Victor Ødegaard Prag
Annet

Sofie Løken
Annet

Grunnpris A
22.260

Grunnpris B
23.090

Merkad til pris
Reise, diett og opphold er ikke inkludert i prisene.Les mer om Scenekunstbrukets grunnpriser.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
6

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Belinda Braza
belindabraza@hotmail.com
48184940
Nettsted