Vilje har verdens beste hus. Det passer henne perfekt på alle måter. Her har hun sengen sin, tingene sine, her ser hun alle soloppgangene og teller stjernene. En dag kommer det noen og tar over hele huset, og Vilje blir nødt til å finne et nytt sted å bo. Men hvordan i all verden skal hun bo om ikke i et hus, hvor er hjemme nå?

Hjem er en undrende figurteaterforestilling om hvor vi føler oss hjemme og hva et hjem egentlig er. Forestillingen er utviklet i nært samarbeid med barn og bruker deres tanker i fortellingen.

Samproduksjon med Akershus Teater

Varighet:
30

Opprigg:
40

Nedrigg:
20

Ida Frisch
Annet

Ragnhild Mærlie
Annet

Grunnpris A
4.750

Grunnpris B
5.010

Merkad til pris
Reise, diett og opphold kommer i tillegg.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
1

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Ida Frisch
idafrischg@gmail.com
41768008