Teater Tramps kontubernaler presenterer ei likning om den trufaste venskapen mellom Vesle Hans og Møllaren fortalt av ein bokfink til ei vassrotte. Møllaren har all makt i venskapsforholdet med vesle Hans. Kvifor let vesle Hans seg undertrykje og kvifor blir Møllaren forguda av alle rundt han? Historia stiller spørsmål om kva venskap er og om maktforhold og manipulasjon. Kan ein nokon gong gi ei gåve utan å vente noko tilbake? Publikum vil verte inkludert i ei leiken og magisk, rituell og absurd ferd, basert på Oscar Wilde si klassiske eventyr -forteljing Den trufaste venen.

Maks kapasitet:
120

Elektriske krav:
32 Amp / ev. 2 x 16 Amp

Varighet:
35

Opprigg:
120

Nedrigg:
60

Scene dimensjoner:
Bredde: 10-15. Høyde: 4-8. Dybde: 10-15

Antall teater teknikere som kreves:
4

Torgunn Wold
Regissør

Jan-Egil Engnes
Annet

Wilhelm Støylen
Annet

Irene Tillung
Annet

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Wilhelm Støylen
wilhelmstoeylen@hotmail.com
90917158