Fire merkelige mennesker stormer inn i klasserommet. De sier de er kommet for å «sprenge farger inn i hjernene deres» for å hjelpe dere, og de har dårlig tid. 

Samtidig, på ungdomsskolen: To venner har begynt på første skoledag i den nye klassen. Den ene sliter med å finne seg selv og sin plass i det sosiale hierarkiet på skolen. Den andre har bare én eneste venn og har det vanskelig hjemme. Han har også en konspirasjonsteori om at alle voksne har et virus på hjernen og prøver å overta jorda.

Samtidig, i Mexico: En hel skoleklasse drar til Månen, der de finner ut at månefolket tror at jorda er laget av gelé. Eller kanskje ikke. Kanskje det skjer noe helt annet. Det er ikke så farlig.

“De voksne” er et improvisert barneskuespill som går rett inn i barnas virkelighet, klasserommet, og insisterer på at håp, drømmer og fantasi er helt på ekte.

Maks kapasitet:
35

Varighet:
45

Opprigg:
60

Nedrigg:
60

Krever lysutstyr:
Medbrakt

Esther Buchmann
Annet

Stian Gulli
Annet

Ingvild Haugstad
Annet

Ingvild Haugstad
Utøver

Stian Gulli
Utøver

Esther Buchmann
Utøver

Henrik Stoltz Vernegg
Utøver

Grunnpris A
23620

Grunnpris B
23 900

Merkad til pris
I tillegg kommer reise, diett og opphold.

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Antall personer på turné
4

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Ida Vaage Svee
ida@detandreteatret.no
41291031