Bussen er en forestilling med dans, musikk, dukkespill og fortellinger hvor barn, voksne og utøvere inviteres til felles opplevelse gjennom en reise. Forestillingen handler om en reise i en liten rød buss med 4 hjul. Bussen er både kjøretøy og dukketeaterscene. To figurer, en musiker og en danser utforsker møtet med hverandre og undersøker bussens muligheter. Bussen er et rom man kan gjemme seg i, krype inn og ut av, eller et sted å sitte og fundere. Noen ganger er forflytningen hovedtema. Andre ganger er forflytningen bare en måte å komme seg rundt på. Små historier og hendelsesforløp vil utspilles med hjelp av det magiske lyset.Forestillingen er til tider stor og voldsom med tromming på busen og mye bevegelse, og til tider er den lavmelt og poetisk med nynning i et skur under et lite regnskyll. Det spilles med former, farger og rom. Bevegelsesspråket etterstreber et sanselig uttrykk og nærhet i møtet med publikum.Selve forestillingen varer i ca. 25 minutter, med leketid i etterkant. Barna sitter på gulvet in halvsirkel med sine voksne, og de trenger ikke å sitte stille eller å være stille.

Varighet:
45 minutter

Maks kapasitet:
40

Opprigg:
2 minutter

Nedrigg:
1 minutter

Scenestørrelse:
Bredde: 7. Høyde: 3. Dybde: 7

Strøm:
Vanlig uttak

Kommentarer til workshop:
Kan avtales med gruppen.

Olav Torget
Annet

Bibbi Winberg
Annet

Hilde Rustad
Utøver

Steffi Lund
Utøver

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Bibbi Winberg
bibbiwinb@hotmail.com
64939893