BANG-BANG CLUB er en klubb for terapeautiske eksperimenter. Et møtested for materialisering av sinnstillstander. Hvor behovet for å se og bli sett lokker deltagerne til å blottlegge seg.

BANG-BANG CLUB er en forestilling inspirert av den svenske antologien “FRYS – vellykket nedfrysning av herr Moro”. Dokumentarstoff  blandes med fiksjon, film og teater. Den lille private historien speiles i den store globale.

BANG-BANG CLUB var opprinnelig en gruppe sør-afrikanske fotografer som eksponerte apartheidregimets  brutalitet. Som kontinuerlige vitner til menneskelig tragedie ble de drevet av dilemmaet; “Når skal man slutte å reflektere virkeligheten, og i stedet gripe inn i den?”

Tekstene i forestillingen er utarbeidet av gruppen selv, samt materiale fra Eurène Ionesco og Flu Hartberg/Dongery.

Kontakt oss om du ønsker å få tilsendt en DVD av forestillingen.

Workshops

Vi tilbyr foredrag om prosessen/forestillingen.

Hva sier pressen?

Maks kapasitet:
200

Elektriske krav:
32 amp

Varighet:
60

Opprigg:
180

Nedrigg:
90

Scene dimensjoner:
Bredde: 7. Høyde: 4-15. Dybde: 7-15

Antall teater teknikere som kreves:
1

Torbjørn Davidsen
Utøver

Kari Holtan
Annet

Marius Kolbenstvedt
Utøver

Randi Rommetveit
Utøver

Jon Birger Wormdahl
Utøver

Vilde Wahl
Utøver

Anne Holtan
Annet

Pia Maria Roll
Annet

Boya Bøckman
Annet

Reise, diett og opphold ikke inkludert

Bestill forestillingen

Ta kontakt med:
Anne Holtan
post@deutvalgte.no
*
Nettsted