2012 ble et rekordår med nesten 3000 forestillinger for 272.202 publikummere fordelt på 68 ulike produksjoner over hele Norge.

Statistikken viser et stort kunstnerisk mangfold hvor blant annet teater, dans, figurteater og nysirkus er representert.

I toppen finner vi teaterforestillingen Lydvingens lydløse oppdrag med Teater Spillebrikkene med 232 forestillinger og danseforestillingen Superglad av Hege Haagenrud med 121 forestillinger. Lydvingens lydløse oppdrag har hatt 19989 tilskuere og Superglad 10801 tilskuere.

Disse to kompaniene har begge spesielt fokus på scenekunst for barn og unge, og har ulike sceniske utrykk som gjenspeiler bredden og mangfoldet i Den kulturelle skolesekken. Begge har vært innom syv ulike fylker, fra sør til nord.

Hele statistikken kan du finne her.