Kandisia

"Kandisia" er en forestilling som problematiserer rettferdigheten i norsk asylpolitikk og asylbarnas situasjon i Norge i dag. Formmessig er forestillingen et slags konglomerat av lek, teater og forumteater der publikum (barna) både deltar i lek med skuespillerne, som publikum i mer tradisjonell forstand og som aktører i et rollespill. Målet er å få barna med på en reell debatt om rettferdigheten i norsk asylpolitikk.

Ansvarlige
I samarbeid med: Flaatenbjørk kompani har co-produsert "Kandisia" med Teater Innlandet, Turnéorganisasjonen og Den kulturelle skolesekken i Oppland. Forestillingen er utarbeidet i samarbeid med SceSam, verksted for interaktive dramaturgier. Støttet av: Spenn
Idé og konsept: Flaatenbjørk kompani
Om utøverne/gruppen:

Flaatenbjørk kompani er en fri teatergruppe med base i Oslo, som har som uttalt mål å lage samtidsrelevant teater for barn og unge.

Mer informasjon om Flaatenbjørk kompani finner du her:
www.flaatenbjork.no

Andre involverte i denne produksjonen:

  • Jenny Hagevik Bringanger - Scenografi
  • Kai Johnsen - Sparringspartner
  • Carl Jørn Johansen - Dramaturg
Medvirkende
Jarl Flaaten Bjørk (Konsept, regi, tekst og skuespiller)
Solveig Laland Mohn (Skuespiller)
Anders Rummelhoff (Skuespiller)
Kristjan Belgau (Tekniker)
Lenker
Mediagalleri
KandisiaKandisiaKandisiaKandisiaKandisiaKandisia

Dette prosjektet er et forsøk på å lage politisk teater for de minste barna i skolen. Forestillingen åpner for stor grad av medvirkning fra barna, og det er ikke et statisk skille mellom scene og sal.

Barnas opplevelse av urettferdighet problematiseres i både et lite og et stort perspektiv, og i et forsøk på å forstå hvordan myndighetene kan rettferdiggjøre å utvise asylbarn fra Norge. Slik blir publikum invitert med på en utforskning av rettferdighetsbegrepet.

Informasjon til alle lærere som skal se forestillingen:

Forestillingen har et formspråk som er utypisk for en teaterforestilling. Istedet for at barna skal sitte stille på stolene å se handlingen utspille seg på scenen, skal de i denne forestillingen også selv delta på gulvet i lek med skuespillerne.

Før publikum slippes inn i salen, deles de i grupper. Barna deles inn i rødt, blått og gult lag for å leke med skuespillerne. Lærerne følger med hver sin gruppe inn i salen. Barna går rett ut på gulvet med skuespillerne, mens lærerne sitter på stoler og ser på.

Når barna er sammen med skuespillerne trenger ikke lærerne å korrigere eller hysje på barna. Noe av poenget er at barna selv skal oppfatte spillereglene. Og deretter også reflektere rundt dette med regler, og hvordan de selv og resten av gruppen forholder seg til og forstår spillereglene.

Hvis noen lærere ønsker mer materiale rundt forestillingen og tematikken kan en utdypende lærerveiledning lastes ned nederst på siden under "Ressurser".

Målgruppe: 6 til 9 år
Uttrykksform:
scenekunst
Praktisk informasjon
Om spilleplass
Varighet: 50 min
Maks. kapasitet: 50
Notat om publikumsplassering: Det trengs 5-10 stoler til lærerne. Elevene skal ikke ha stoler.
Opprigg: 90 minutter
Nedrigg: 45 minutter
Bærehjelp: 4-6 elever. Fortrinnsvis 5.-7.trinn ettersom det er noe tung bæring.
Spillested: Gymsal
Mål på spillested: Gymsalen (eller lignende rom) bør være minimum 70m2
Notater:

Jarl Flaten Bjørk tar kontakt med skolen i god tid før besøket for å sikre at alt praktisk er på plass. Kulturkontakten har ansvar for å finne egnede rom, videreformidle nødvendig informasjon og orientere skolens elevarrangører.

Det er spesielt viktig at lærerne har lest veiledningen og er inneforstått med denne forestillingens form.

Alle voksne som blir involvert i dette besøket, må i god tid få et eksemplar av denne lærerveiledningen. Skolens kulturkontakt eller elevarrangører tar imot utøverne når de ankommer skolen.

Lykke til med besøket!

Kontaktinfo
Kontakt

Om innhold: Mette Renolen (92621262)
Om turné: Reidun Kristiansen (45638259)

Artistkontakt

Jarl Flaaten Bjørk.

Mob: 907 43 823. Epost: jarl@flaatenbjork.no