Statistikken for 2016 er klar, og i toppen med flest visninger finner vi Gorgon Produksjoner med Katastrofen, Flatenbjørk Kompani med Kandisia og Sagliocco Ensemble med Scene!Art.  Til sammen har de spilt for 26 994 publikumere! Dans kommer også høyt på statistikken: Hege Haagenrud med Juryen, ODE Ung med Rommet i Klassen og Theres Slob Produksjoner med I will never fix you har spilt for 18 119 barn og unge i fjor.

Sagliocco Ensemble har til sammen spilt for 14 146 barn og unge, med forestillingene Scene!Art, Tone!Art og Voff!Art, etterfulgt på statistikken av Teater Spillebrikkene (10 861), Teater Grimsborken (10 721) og Det Andre Teatret (10 480). Det Andre Teatret og NiE har hatt hele 4 produksjoner hver på veien i 2016. Flere av gruppene i vårt repertoar har mer enn en forestilling på veien samtidig, og til sammen har 51 ulike kompanier turnert i 2016.

74 produksjoner fra Scenekunstbrukets repertoar har vært på veien i 2016. De har til sammen hatt 2471 visninger, for 221 906 unge publikummere.

Hele statistikken finner du her.

 

Foto: There Slob Produksjoner – I will never fix you.