Styret for Norsk scenekunstbruk AS

Styret 2

Vidar Thorbjørnsen
styreleder

Styret 14

Hilde Vistnes
styremedlem

Styret 6

Arnhild Staal Pettersen
styremedlem

Styret 12

Kjell Arthur Helmersen
styremedlem

Styret 19

Katrine Strøm
styremedlem

Styret 22

Tony Tran
varamedlem

Eierskap og medlemsforhold

Det er stiftelsen Danse- og teatersentrum som er eier av aksjeselskapet Norsk scenekunstbruk. Stiftelsens styre utgjør generalforsamlingen og velger Scenekunstbrukets styre.

Scenekunstbruket er medlem av Norsk teater- og orkesterforening, Norsk teaterlederforum (ved daglig leder), Norsk publikumsutvikling, ASSITEJ – International Association of Theatre for Children and Young People, IPAY – International Performing Arts for Young Audiences og Kommunikasjonsforeningen.

Norsk Scenekunstbruk AS eier Kloden AS.