Styret for Norsk scenekunstbruk AS

Styret 2

Vidar Thorbjørnsen
styreleder

Styret 3

Øyvind Høstaker
styremedlem

Styret 4

Siri Leonardsen
styremedlem

Hilde Vistnes
styremedlem

Halvard Ingebrigtsen
styremedlem

Styret 1

Camara Christina Lundestad Joof

varamedlem

Styret 6

Arnhild Staal Pettersen
varamedlem

Eierskap og medlemsforhold

Det er stiftelsen Danse- og teatersentrum som er eier av aksjeselskapet Norsk scenekunstbruk. Stiftelsens styre utgjør generalforsamlingen og velger Scenekunstbrukets styre.

Scenekunstbruket er medlem av Norsk teater- og orkesterforening, Norsk teaterlederforum (ved daglig leder), Norsk publikumsutvikling, ASSITEJ – International Association of Theatre for Children and Young People, IPAY – International Performing Arts for Young Audiences og Kommunikasjonsforeningen.

Norsk Scenekunstbruk AS eier Kloden AS.