Fagutvalget

Fagutvalget som behandler søknader til Spenn består av tre personer, og det skal etterstrebes at utvalget har en bred kompetanse og har tilhørighet i ulike deler av scenekunstmiljøet er representert. Kjønn, bakgrunn og alder er også faktorer ved utvelgelse. Fagutvalget har anledning til å innhente vurderinger fra ekstern ekspertise. Medlemmene av fagutvalget sitter normalt i 2 år.

Fagutvalget behandler innkomne søknader til nye prosjekter, og skal også fatte endelig vedtak i sakene. Scenekunstbrukets administrasjon er sekretær for utvalget. Det kan av søker klages på saksbehandlingen, men ikke på det faglige kunstneriske skjønn som ligger til grunn for fagutvalgets vedtak.

Fagutvalget har følgende sammensetning for 2023:

Anne Eknes, Eirik Willysson og Saila Hyttinen.

Mer om støtteordningen på www.spenn.no