Da er det klart for en ny søknadsrunde for SPENN.NO med frist 1. september.

Du kan søke om produksjonsmidler til scenekunst knyttet til Den kulturelle skolesekken (DKS).
Søknaden skal være kunstnerisk begrunnet og bør reflekterer over barn og unge som mottakere av scenekunst. Det er en forutsetning at produksjonen kan sendes ut på turné, dette må gjenspeiles i søknaden.

Vi oppfordrer særlig til produksjoner for målgruppen 6 – 12 år innen alle sjangre.
Man kan søke om midler til:

  • Nye produksjoner og prosjekter.
  • Midler for tilrettelegging/gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné.

Før man starter søknadsprosessen plikter søker å gjøre seg kjent med Spenn.no sine retningslinjer ved søknad og tildeling av midler.
Det aksepterer kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema.

For mer info: SPENN.NO
Kontoret er stengt i perioden 11. juli til 3. august.
Det betyr at det ikke vil være mulighet for support, og det blir heller ikke foretatt noen utbetalinger (allerede tildelt støtte) i løpet av denne perioden.
Riktig god sommer!

Hilsen Scenekunstbruket