Klovner i kamp, slanking, massemorder, sorg, freaks og identitet er noen av fremtidige forestillinger som skal ut på turne for elever i videregående skoler.

Tildelingen for denne runden av Spenn.no, med søknadsfrist 1. mars, er nå klar. Vi hadde 1,3 millioner til disposisjon, som ble fordelt på 11 produksjoner. Totalt behandlet fagutvalget 56 søknader, med en samlet søknadssum på ca. 10 millioner.  Dette viser at det er et stort ønske om å produsere scenekunst for unge.

Neste søknadsrunde er 1. sept. Mer info her www.spenn.no

Ny produksjon?
Har du en ferdig forestilling som du ønsker vurdert for Scenekunstbrukets repertoar, er neste møte i Kunstnerisk råd er 8. juni.
Frist for å sende oss materiale (inkl.DVD) er 25. mai.

Du finner Scenekunstbruket både på Facebook og Twitter,
følg oss gjerne!

Hilsen oss i Scenekunstbruket