Scenekunstbruket forsetter å kartlegge hvordan koronakrisen påvirker dem som jobber med scenekunst for barn og ungdom. Dataene fra denne undersøkelsen bruker vi til å foreslå tiltak og tale feltets sak. Vi vil også vite hvordan deres virkelighet ser ut per i dag, slik at vi kan spisse vår aktivitet det neste året til deres behov.

Spørreundersøkelsen kan besvares anonymt.

Er det noe du lurer på rundt denne kartleggingen, kan du få tak i oss på post@scenekunstbruket.no

Tusen takk for at du bidrar!

Svarfrist: 1. februar 2021

Spørreundersøkelsen finner du her: https://forms.gle/MZaK9seBiUv2E66x6