Vi oppretter to søknadsfrister i året!

Scenekunstbruket har gjennom årenes løp sett et behov for flere søknadsrunder for midler for tilrettelegging/gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné.
Dette gjør vi nå noe med, og fra i år vil det bli søknadsfrist 1. mai og 1. september.
Vi gjør oppmerksom på at dette kun gjelder midler til allerede eksisterende produksjoner, søknadsfristen til nye produksjoner er fortsatt 1. september 2013

Du kan søke på :
Gjenopptagelsesmidlene: bevilges til produksjoner som enten ikke har blitt spilt på en stund, men som skal friskes opp for turne, eller at spesifikt arbeid er gjort med forestillingen.
Tilretteleggingsmidler: hvis det skal foretas konkrete tiltak for å gjøre produksjonen turnévennlig.

For at søknaden skal vurderes må det vedlegges en intensjonsavtale med ett eller flere fylker/arrangører.
Det må det sendes en DVD av hele forestillingen pr. post (postlagt senest 1. mai ) til Scenekunstbruket, Storgt.10 B, 0155 Oslo. Merk konvolutten spenn.no

 

Du finner søknadsskjema og retningslinjer her:
www.spenn.no