Nå er det ny søknadsrunde for produksjonsmidler til scenekunst knyttet til Den kulturelle skolesekken (DKS). Frist 1.mars.

Denne tildelingsrunden har 1,3 millioner til disposisjon, og midlene er øremerket produksjoner til videregående skoler. Det oppfordres til produksjoner i skjæringspunktet mellom scenekunst og litteratur.

 Man kan søke midler til:
– Nye produksjoner og prosjekter
– Midler for tilrettelegging / gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné.

For mer informasjon og søknadsskjema : www.spenn.no