Kulturrådet har endret søknadsfristen for tilskudd i Den kulturelle skolesekken.

Frist for å søke om støtte til scenekunstproduksjoner er 1. juli 2007

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her. Kontaktpersoner for Den kulturelle skolesekken er Grete Indahl tlf. 22 47 83 36 eller Cathrine N. Høgset, tlf. 22 47 83 35