Vi i Scenekunstbruket ønsker Kjell Moberg velkommen til bruket!

Kjell skal jobbe med ett av de spennende EU-prosjektene våre; TEEN.

Prosjektet Teen har et ambisiøst mål skape større interesse for scenekunst blant ungdom i alderen 10 -19 år. Hvordan drive publikumsutvikling for ungdom på ikke-kommersielle kunstuttrykk? Hvordan skape et aktivt og kritisk ungdomspublikum for samtidens scenekunst? Partnerne Segnia d´Infanzia fra Mantova, Teatercentrum i Danmark, Norsk Scenekunstbruk og Universitetet i Lisboa planlegger finne svar på disse, og flere spørsmål. Prosjektet skal engasjere bredt, og styrke unge menneskers posisjon i scenekunsten som publikum, kritikere og premissleverandører.