Styret i Norsk Scenekunstbruk ønsker å tilby Ådne Sekkelsten en ny åremålsperiode på fem år fra 2014 som daglig leder, og Sekkelsten har takket ja. Sekkelsten har vært med på å bygge opp Scenekunstbruket, og ble ansatt som daglig leder i 2009 – da Scenekunstbruket ble dannet som et eget selskap. Dette blir derfor hans andre, og siste åremålsperiode.

 

Styret er svært fornøyd med daglig leders innsats. Scenekunstbruket har blitt en stabil aktør i scenekunstlandskapet, og under Sekkelstens ledelse har Scenekunstbruket utviklet seg til en innovativ og spennende organisasjon med blikket rettet mot framtiden, samt en tydelig politisk aktør med fokus på formidling og produksjon av scenekunst for barn og unge.

Som den nasjonale aktøren i Den kulturelle skolesekken har Scenekunstbruket gitt scenekunst for en yngre målgruppe høyere status. Ådne Sekkelsten har satt i gang en rekke tiltak for å øke kompetansen, både med tanke på innhold, formidling og ved å la de unges stemme bli hørt gjennom prosjekter som SUS – Scenekunstbrukets unge stemmer, samt den årlige teaterfestivalen Showbox. Showbox er i dag Norges største scenekunstfestival med fokus på barn og unge, og den tiltrekker seg festivalgjester fra både innland og utland.

Sekkelsten har lagt stor vekt på at Scenekunstbruket skal være en samarbeidende organisasjon, for på den måten styrke fokuset på barn og unge. Et viktig mål for Scenekunstbruket er at deres modell kan bygge ned grensene mellom det frie feltet og institusjonene, både gjennom samarbeid, gode formidlingsstrukturer og medlemskap i NTO. Scenekunstbruket kan formidle profesjonell scenekunst til alle deler av Norge, uavhengig av hvor den er produsert. 2012 ble et foreløpig rekordår med over 272.000 publikummere fordelt på over 3000 forestillinger.

Styret ser frem mot årene som kommer, blant annet feirer Scenekunstbruket sitt 20-årsjubileum i 2014. I den anledning gir Scenekunstbruket ut en jubileumsbok, både med faglige artikler og et historisk perspektiv på scenekunst for barn og unge – og formidlingen av den.