Scenekunstbruket gratulerer NIE med Minnenes Museum og Teater Joker med 1814! Fra Riftdalen til Eidsvoll med nominasjonen!

Utdelingen av Gullsekken skjer i Trondheim 26. juni, under UNG2014. UNG 2014 er ungdomskulturens feiring av 200-års jubileet for grunnloven. Målet er å løfte fram unge kulturutøvere, vise det arbeidet som gjøres for barn og unge på kulturfeltet, skape en arena for debatt og faglig utveksling og stimulere til samhandling på tvers av uttrykk.

I Minnenes Museum setter NIE opp sitt eget lille flyktige museumsbygg. Inne i et rom fylt av minner rekonstruerer fem mennesker et liv som er slutt. To brødre, en nabo, en lærer og en kjæreste. Med varme, musikk, og humor forteller de historier om en de har mistet. En bror, en elev, en nabogutt, den første kjærligheten … Minnenes Museum finnes i vårt repertoar.

I 1814! Fra Riftdalen til Eidsvoll vil Teater Joker gi ungdom en humoristisk, men også kritisk gjennomgang av historien og tilblivelsen av Norges grunnlov, langt unna en tørr historietime.

Foto: NIE – Minnenes Museum