Åpningskonferanse 20- 21. februar

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen skal gi skole- og barnehageledere, lærere og førskolelærere støtte og kompetanse for å styrke deres arbeid med estetiske fag, kunstfag og estetikk i hverdagen.

Senteret er lokalisert til Høgskolen i Bodø og skal være et nasjonalt ressurssenter for grunnskolen, videregående opplæring, høyere utdanning og barnehager. Regjeringen har etablert senteret for å styrke kunst og kultur i opplæringen og skal være et nasjonalt ressurssenter.

Les mer om senteret her www.kunstkultursenteret.no