Scenekunstbruket arrangerte nylig fagtur til Krokusfestivalen i Belgia, og 32 påmeldte fra fylker og kommuner var med på tre stappfulle dager med scenekunst, samtaler, diskusjoner, opplevelser og seminarer. Målet for fagturen var å se ny scenekunst for et ungt publikum, for nettverket å bli kjent med hverandre og oss, samt holde fagsamtalene i gang.

Krokusfestivalen

Krokusfestivalen har tilholdsted i den flamske byen Hasselt, og er den største teaterfestivalen med fokus på et ungt publikum i Belgia. Festivalen har tilholdssted på byens kulturhus, og i løpet av de tre dagene vi var der så vi 12 forestillinger og deltok på to seminarer.

Festivalbesøket startet med forestillingen Hokus Pokus, med det sveitsiske kompaniet Philippe Saire:

I tillegg til denne har vi blant annet sett skyggeteater, dukketeater, dans, fortellerteater, forestillinger hvor publikum sitter midt i salen på rullende kontorstoler, lysforestillinger, og en hel del mer. Tematikken har hatt et bredt spenn, og et festivalbesøk som dette viser hvilke strømninger innen scenekunst for barn og unge som gjør seg gjeldende ute i Europa, og resten av verden.

Fagfokus

Med bruket til Krokus 2

Inntrykkene har vært mange, og mandag og tirsdag morgen startet med seminar. Mandag morgen var i regi av EU-prosjektet PUSH, der både vi og Krokus er partnere. Etter litt info fra de ulike deltakerlandene, kunstnere som har deltatt i laboratoriene og om de tre hovedteamene i prosjektet: kjønn, overbeskyttelse og migrasjon diskuterte vi i grupper. Disse samtalene var det interessant å ha i bakhodet når vi så de påfølgende forestillingene. Hvordan ble kjønn og minoriteter fremstilt? Turte kompaniene å vise stykker som brøt med tradisjonelle kjønnsrollemønstre? Tåler barn å se nakenhet på scenen? Kunst man ikke kan forstå?

Med oss fra Norge hadde vi også med oss scenekunstner Huy Le Vo, som fulgte et eget program gjennom festivalen i regi av PUSH.

Think local, create global

Med bruket til Krokus 3

Tirsdag morgen fikk vi høre fra scenekunstnere og festivaler i Tunisia, Chile, Brasil og India om hvilke kår scenekunsten har i deres land, og hvordan de opplever kontakten med Europa er. Får vi til ekte kulturutveksling? Hvordan er samtalen om kvalitet i de ulike landene? Også dette seminaret avsluttet med gruppearbeid, og vi hadde en fin samtale med en gruppe delegater fra flere andre land. For dem var temaet “overbeskyttelse” fra dagen før ekstremt relevant, siden situasjonen for kunst for barn og unge flere andre steder har endret seg ekstremt de siste årene, og har innskrenket deres mulighet for å vise visse forestillinger og temaer.

Det har vært svært nyttig å se et rikt utvalg forestillinger innen ulike utrykk, fra flere ulike land og med ulik tematikk. Det er interessant å diskutere hva man legger i begrepet kvalitet med kolleger fra andre land, og ikke minst; se hvordan en festival lik vår egen Showbox fungerer.

I tillegg til alt det faglige var det deilig å se krokusene blomstre, lære forskjell på ulike typer belgiske vafler, og bli bedre kjent med flere i nettverket vårt!

Med bruket til Krokus 4