– forskning på kunstformidling til barn og unge

Nasjonalmuseet, Scenekunstbruket og Rikskonsertene har gått sammen om å presentere forskning og forskningsfunn fra de tre kunstområdene visuell kunst, scenekunst og musikk. Vi ønsker å påvirke arbeidet med kunstformidling til barn og unge gjennom å framheve forskningens fellestrekk, og har et mål om å vise at forskningen som presenteres har overføringsverdi og relevans også for andre kunstarter.

Hvordan kan vi gjøre møtene mellom kunst og barn og unge meningsfulle? Hvordan skaper vi mening i formidlingen av kunst til barn og unge? Blir kunsten pedagogisk i møtet med barnepublikummet, eller blir barnet del av kunstens verden i erfaringsøyeblikket? Hvordan kan vi best mulig koble kunst, kunnskap, samarbeid og erfaring? Hva slags kunstneriske strategier må vi legge for å kommunisere til og med barn og unge? Trenger vi kunstneriske strategier i formidlingen?

Blant innlederne vi får høre er forsker og førsteamanuensisene Alexandra Lamont fra Keele University i England og Palmyre Pierroux fra Universitetet i Oslo, forskerne og dramapedagogene Lisa Nagel og Lise Hovik, forsker Alexander Refsum Jensenius fra Universitetet i Oslo, og førsteamanuenis Kari Holdhus fra Høgskolen Stord/Haugesund.

Påmelding her

KUNSTEN Å DELE
– forskning på kunstformidling til barn og unge

Moderator: Guttorm Andreasen

PROGRAM 1. DESEMBER
11:00 – 11:45: Lunsj & registrering
11:45 – 12:00: Kunstnerisk innslag ved Ingfrid Breie Nyhus
12:00 – 12:05: Åpning v/ Per Odd Bakke, avdelingsdirektør Nasjonalmuseet, Oslo
12:05 – 13:00: Alexandra Lamont, doktor v/ Keele University, England

13:00 – 13:15 Pause

13:15 – 14:15: ”Interaktive dramaturgier – tyranni eller magi? Forskningsfunn i SceSam-prosjektet”
Lisa Nagel, prosjektleder SceSam og stipendiat ved Norsk barnebokinstitutt, Oslo.
Lise Hovik, forskningsleder SceSam og førsteamanuensis i drama/teater ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Trondheim.

14:15 – 14:30 Pause

14:30 – 15:20: ”Embodied Interpretation: Gesture, Social Interaction and Meaning Making”
Palmyre Pierroux, ass. professor Universitetet i Oslo
Rolf Steier, PhD-kandidat Universitetet i Oslo
15:20 – 16:00: “fourMs”
Alexander Refsum Jensenius, instituttleder ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo
PROGRAM 2. DESEMBER
10:00 – 11:00: ”Stjerneopplevelser eller gymsalsestetikk?”
Kari Holdhus, førsteamanuensis Høgskolen Stord/Haugesund
11:00 – 11:15: ”No Man is an Island”, Erik Kaiel / Arch 8
11:15 – 11:45: ”Playuba – en tverrfaglig undervisningsmetode”
Vibeke Kirkebø Hegg, arkitekt Oslo

11:45 – 12:00 Pause

12:00 – 12:45: “Er publikumsdeltakelse en nødvendighet ved formidling av dansekunst som kroppslig og estetisk erfaring?”
Ina Coll Kjølmoen, danser og koreograf Landing, Oslo
Venke Marie Sortland, danser og koreograf Landing, Oslo
12:45 – 13:00 Oppsummering
Magne Espeland, professor Høgskolen Stord Haugesund
13:00 Lunsj

Med forbehold om endringer.