Julian Sæther var en av deltakerne på et flunkende nytt introduksjonsseminar for nyetablerte scenekunstnere. Målet er å stimulere til enda flere gode scenekunstproduksjoner i Den kulturelle skolesekken.

Av: Marte Glanville, Kulturtanken

Markedet for Scenekunst, Scenekunstbruket og Kulturtanken inviterte ferske utøvere til et introduksjonsseminar på Marked for scenekunst i Sandefjord. De åtte deltakerne har bakgrunn fra forskjellige utdanningsinstitusjoner i inn- og utland, og representerer ulike kunstneriske uttrykk innen scenekunsten. Alle har definert barn og unge som sin hovedmålgruppe.

Intensjonen bak piloten var å øke bevisstheten hos utøvere på hva som kreves av scenekunstnere og kompanier for å få oppdrag i Den kulturelle skolesekken (DKS), og hvilke kvalitetskriterier som anvendes i feltet.

Fagansvarlig for scenekunst i Kulturtanken, Ragnhild Tronstad, påpeker at det produseres mye scenekunst for barn og unge, og at de som programmerer i DKS har mye å velge mellom.

–Mange scenekunstnere opplever at det kan være vanskelig å få turnéer i DKS, og at det er mange hindre på veien. 

Seniorrådgiver i Scenekunstbruket, Guri Birkeland, utdyper: 

– Det kan være vrient å navigere i et system med mange ledd der alt må klaffe fra idé til faktisk turné. Forvaltning av eget kunstnerskap er veldig viktig, og dette seminaret er derfor et tiltak for å stimulere til gode produksjoner i DKS.

Møter utfordringer

I løpet av tre tettpakkede dager ble deltakerne nærmest gjennomsyret av faglig og kunstnerisk innhold. Birkeland bemerker at det nok var overveldende med nærmere 17 forestillinger, seminarer, nye nettverk og bekjentskaper på så kort tid, men at inntrykket hun sitter igjen er at tilbudet var både nyttig og etterlengtet.

– Alle åtte har et sterkt ønske om å skape og spille for målgruppa, og de jobber med veldig interessante kunstneriske uttrykk. Vi fikk mange spørsmål underveis og lyttet også til frustrasjoner de kan oppleve i møte med DKS-virkeligheten, og hvordan det er å være i en oppstartfase med lite forutsigbarhet, forteller Birkeland.

For å være nyetablert utøver kan være tøft. 

Ifølge Birkeland er det både for lite midler til produksjon og til formidling, noe som gjerne treffer ferske scenekunstnere ekstra hardt. “Hvordan skal de klare å skille seg ut i mengden av forestillinger som produseres for en ung målgruppe og få tilbud om turné?” spør hun retorisk.

Tronstad påpeker betydningen av at et introduksjonsseminar som dette også skal inspirere deltakerne – ved å vise de fantastiske mulighetene som ligger i å skape kunst til barn og unge.

Og inspirerte, det ble de. Som en av deltakerne forteller: “Jeg fikk noe ut av alt på programmet”.

Et verdsatt tilbud

Piloten har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne. De verdsatte særlig muligheten til å se, diskutere og la seg inspirere av et mangfoldig utvalg forestillinger av høy kvalitet. I tillegg nevnes verdien av å få innsikt i hvordan fagfolk vurderer og velger ut forestillinger til DKS, Markedet for Scenekunst og Scenekunstbrukets repertoar, samt kriteriene som legges til grunn. Gunn Strand Eliassen, kunstnerisk leder for markedet, er også godt fornøyd med gjennomføringen:

– Det er tydelig at arrangementet treffer et behov.  Med alle de positive tilbakemeldingene er det mye som taler for at vi gjentar tilbudet til neste år, med enkelte justeringer, fastslår hun.

Vil sikre god kunst til barn og unge

Det er første gang Scenekunstbruket, Markedet for Scenekunst og Kulturtanken samarbeider om et slikt initiativ. Hvilken betydning har det?

– Vi har et felles mål om å styrke kvaliteten på det som produseres og formidles i DKS. Det er naturlig å samarbeide om ulike tiltak som kan bidra til dette på både kort og lang sikt, og Markedet for Scenekunst er en helt utmerket arena for denne typen seminarer. Det er interessant å se på hva Kulturtanken, med sitt overordnede ansvar for DKS, og hva Scenekunstbruket, med vår fagkompetanse og tette kontakt med scenekunstfeltet for barn og unge, kan oppnå i fellesskap, poengterer Birkeland.

Hennes opplevelse er at kunstnere har behov for innsikt i hvordan scenekunst-feltet for barn og unge fungerer.

– Å gi god informasjon om hva vi i Kulturtanken og Scenekunstbruket jobber med er helt sentralt, men vi må også tenke langsiktig på hva vi kan gjøre i fellesskap for å sikre god kunst til barn og unge. Vi tror at rekrutteringstiltak av denne typen er en fruktbar vei å gå, avslutter Birkeland.

Årets deltakere:

 • Jawad Aziz – slampoet utdannet fra Nordic Black Theatre.
 • Shelmith Øseth – danser utdannet fra Skolan för Samtidsdans.
 • Peter Kolbjørnsen – skuespiller utdannet fra Nord Universitet og Høyskolen Kristiania/Westerdals.
 • Lisa Teige – danser utdannet fra Khio.
 • Julian Sæther – sirkusartist utdannet fra L’Académie Fratellini.
 • Sara Karoline Steinmoen – skuespiller utdannet fra École internationale de théâtre Jacques Lecoq.
 • Vebjørn Skovli Berg – skuespiller utdannet fra NSKI.
 • Maria Victoria Høvring Høeg – scenograf utdannet fra Kunst- og Designhøgskolen, Akademin Valand, Akademi for scenekunst og Khio.

Program

TIRSDAG 

Fem forestillinger. 

Seminar:

 • Introduksjonsrunde
 • Om utvelgelse av scenekunstforslag til DKS.

Innlegg ved Anders Gaarder Karterudseter (DKS Oslo) og Anette Storli Andersen (DKS Vestfold og Telemark).

Middag og sosialisering med alle deltakerne på Markedet for scenekunst.

ONSDAG

Syv forestillinger, samt mini-presentasjoner av fem produksjoner.

Seminar:

 • Om vurdering av kunstnerisk kvalitet i Scenekunstbrukets kunstneriske råd, ved Guri Birkeland (Scenekunstbruket)
 • Om Kulturtanken, DKS-portalen og den praktiske prosessen med å søke DKS, ved Ragnhild Tronstad (Kulturtanken).

Presentasjoner, mingling og mat 

Middag og sosialisering med alle deltakerne på Markedet for scenekunst.

TORSDAG

Fem forestillinger 

Seminar:

 • Om kvalitetsvurderinger ved utvelgelse av scenekunstforestillinger til Markedet for scenekunst og insider tips fra en kollega, ved Ibrahim Fazlic (scenekunstner).
 • Om kvalitetsvurderinger ved utvelgelse av scenekunstforestillinger til Markedet for scenekunst og Kloden, ved Mari Haugen (Kloden teater).
 • Oppsummering

Innledere og arrangører:

 • Ibrahim Fazlic (scenekunstner og medlem av programrådet Markedet for Scenekunst)
 • Mari Haugen (produsent ved Kloden teater og medlem av programrådet Markedet for Scenekunst)
 • Anders Gaarder Karterudseter (Fagansvarlig for Scenekunst i DKS Oslo og medlem av Scenekunstbrukets kunstneriske råd)
 • Anette Storli Andersen (teamleder hos Vestfold og Telemark fylkeskommune)
 • Ragnhild Tronstad (fagansvarlig for scenekunst i Kulturtanken)
 • Guri Birkeland (seniorrådgiver i Scenekunstbruket)
 • Elin Feen (rådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune)
 • Gunn Strand Eliassen (kunstnerisk leder for Markedet for scenekunst)

Introduksjonsseminaret var en pilot, og ga dermed arrangørene nyttig erfaring og kunnskap å ta med videre. 

Her er fire lærepunkter:

 1. Man kan aldri sette av nok tid til diskusjon! Neste gang vil vi forsøke å tilrettelegge for flere samtaler, både innad på seminaret og mer uformelle samtaler mellom forestillingene.
 2. Den praktiske gjennomføringen av seminarprogrammet fungerte godt og kan videreføres neste år. Da blir det også mulig å sende mer detaljert informasjon om programmet og praktiske detaljer knyttet til reise og opphold til deltakerne på et tidligere tidspunkt.
 3. Det har stor verdi å la nyetablerte scenekunstnere møte kunstnere fra andre nettverk som gjerne representerer helt andre sider ved scenekunsten for barn og unge. Her kunne vi som arrangører bistått dem i enda større grad, ved å introdusere seminaret og presentere seminardeltakerne i plenum for de andre festivaldeltakerne som en del av festivalprogrammet.  
 4. Neste gang vil vi legge enda større vekt på å skape et trygt rom for diskusjon og meningsutveksling, blant annet ved å utvide seminardelen og det sosiale fellesprogrammet.

Kilde: Tronstad og Birkeland