I høst leverte vi vårt innspill til den nye barne- og ungdomskulturmeldingen som Regjeringen jobber med. Vi løftet fram vår distribuerte formindlingsmodell som et godt virkemiddel for å nå det kulturpolitiske målet om å gi barn og unge tilgang til gode kunst- og kulturopplevelser. les hele innspillet her.

Foto: Myke Øyne – Artilleriet. Denne forestillingen toppet Norsk Scenekunstbruks statistikk i 2018.