Det er fremdeles plasser igjen på seminaret Farlig Kunst? – hva kan vises innenfor Den kulturelle skolesekken?

Etter forestillinge De Grenseløse vil følgende innlede debatten:

Runi Børresen: Førstelektor ved Høgskolen i Buskerud, fakultet for lærerutdanning og fagansvarlig for spiseforstyrrelser i Sunn Jenteidrett. Hun har alltid hatt et stort engasjement når det gjelder å sette spiseforstyrrelser på dagsorden generelt og forebygging spesielt. Hun bidro til den første kartleggingen av forekomst av spiseforstyrrelser i Norge på slutten av åttitallet og har bla annet utviklet undervisnings – og veiledningsmateriell, i tillegg til å ha publisert artikler og bokkapitler.

Juni Raak Høiseth: Representant fra brukerrådet ved Capio anoreksisenter i Fredrikstad. Egen erfaring med spiseforstyrrelser. Utdanning innen drama og kulturformidling med vekt på barn og unge.

Gry Ulfeng: Tidligere scenekunstkonsulent i Vest-Agder, snakker om sin erfaring med å sette opp både De Grenseløse, og andre stykker med vanskelige problemstillinger.

Ida Strøm-Larsen: Museets ansvar for publikums reaksjoner. Strøm-Larsen er prosjektleder for landsdekkende program ved Nasjonalmuseet. Hun har vært prosjektleder og kurator for utstillingen Ketchup og Blod. Videoperformancer av Paul McCarthy, som blant annet tar for seg overgrepsproblematikk.

Dato: Mandag 28. Januar 2013
Tid: 10:00 – 16:00
Sted: Det Andre Teatret, Ivan Bjørndalsgate 9
Pris: 250,-
Kun forhåndspåmelding innen 23.januar på deltager.no/farlig_kunst
Fagdagen inkluderer forestilling, lunsj og kaffe.