Huy er en scenekunstner med bred erfaring fra danse- og teaterfeltet. Han er utdannet skuespiller fra Akademi for scenekunst i Fredrikstad i 2007, og har arbeidet utøvende, medskapende, skapende og kuraterende i det prosjektbaserte scenekunstfeltet og som skuespiller ved en rekke institusjonsteatre. Som utøver og prosjektskaper har han turnert med en rekke forestillinger i den kulturelle skolesekken. Sammen med skuespiller Rebekka Nystabakk driver han det kunstneriske felleskapet Rebekka/Huy.

Huy Le Vo går inn i Scenekunstbrukets kunstneriske råd fra mars 2020.

Foto: Kim Jakobsen To