Evalueringen av Den kulturelle skolesekken ble sendt ut på høring. Svært mange hadde mye å si om denne.

Over 100 institusjoner, fylker, kommuner, skoler og foreninger som jobber med kunst og barn har levert sine høringsuttalelser vedrørende evalueringsrapporten av Den kulturelle skolesekken.
Dette gjelder også Danse og teatersentrum. Les DTS sin uttalelse og andres uttalelser her