innspill fra Scenekunstbruket

Scenekunstbruket har kommet med innspill til to høringer denne høsten.

Den første er Sogn- og Fjordanes Utviklingsplan Den kulturelle skolesekken 2010-2014. Her kommer vi med innspill på hvordan vi kan bidra som den nasjonale aktøren for scenekunst, og betydningen av en nasjonal standar i form av kontrakter, rettigheter mm.

Det andre er høringssvar til KKD vedr. endring av forskrift om støtteordningen for fri scenekunst.

For fullstendig høringssvar, se nedenunder.