Prisen for Årets bærekrafthelt går til noen som har hatt et betydelig og langvarig engasjement på scenekunstfeltet for barn og unge.

Ikke bare har de skapt ekstraordinære forestillinger, men deres produksjoner har også blitt brukt i innovative kombinasjoner hvor de spiller sine forestillinger ute. Juryen har vektlagt deres arbeid gjennom mange år med utforskende forestillinger som kombinerer kunstnerisk kreativitet med og bruk av naturen som bærende element i det scenografiske utrykket.

Kompaniet har utmerket seg i scenekunstfeltet ved å drive folkeopplysning om norsk kulturarv, og gjennom forestillinger, turnéer og kurs bidrar de til å gjøre vår kulturarv mer bærekraftig.

Nominerte:

Økohelter – Sticky productions
Ingri Fiksdal / Fredrik Floen
Frikar