Scenekunstbruket har lenge ønsket å dele ut en pris til alle som jobber og står på i scenekunstfeltet for barn og unge. Så i fjor, i forbindelse med Scenekunstbrukets 25 års-jubileum, opprettet institusjonen scenekunstprisen Gulljerven. Gulljerven skal hedre scenekunstnere, kompanier, utøvere, teknikere, turnéleggere og alle som står på for både å skape og formidle scenekunst til barn og ungdom i Norge.

I år blir det ingen vanlig prisutdeling, med flere kategorier og fest utover natta. Men, Scenekunstbruket deler ut én pris i år. Selveste Gulljerven Ærespris. Prisen går i til en person som gjennom mange år har stått på for scenekunsten, og ikke minst for scenekunsten for de unge. Det er en helt spesiell person som i år skal hedres for sin særskilte innsats. En innsats som har hatt store ringvirkninger for dette kunstfeltet.

Scenekunstbrukets begrunnelse:

Gulljerven Ærespris 2020 går til en person som i 2007 sa:

Jeg vil reise en diskusjon om kunst for barn! 

Og det gjorde han!

Gjennom sitt årelange arbeid for scenekunstfeltet og ikke minst hans arbeid med kunst for et ungt publikum. Han ledet feltet gjennom Kulturrådets prosjekt Kunstløftet i perioden 2007-2015 hvor det ble igangsatt utallige produksjoner, faglige møteplasser, samtaler og diskusjoner – og retninger som skulle peke fremover for et helt felt.

Uredd og lydhør, med stor energi og vilje, har han utfordret og tidvis (og heldigvis) provosert kunstfeltet, med sine mange spørsmål som:

Er dette høy nok kvalitet?
Hvordan formidler vi til barn og ungdom?
Hvordan er, og påvirkes kunsten av konteksten og rommet den presentere i?
Er det tilstrekkelig å være skrivefør og ha et kunstfag fra universitet eller høyskole når man skal vurdere den kunsten som retter seg mot et ungt publikum?
Hva mener de unge selv?
Og bryr vi oss om det?

Så, på vegne av det unge publikummet, scenekunstnere og alle som jobber med utvikling og formidling av scenekunst til barn og ungdom;

Et stort takk til mottakeren av årets ærespris: Rolf Engelsen.