Møre og Romsdal og Vestfold har nettopp hatt sine vårslepp, der neste års formidlingsprogram presenteres for kommunekontakter og kulturkontakter. Neste fylke ut er Oppland. Kultursekken slippes 21. – 22. februar. Se program her