Det foreligger en midlertidig versjon av Innstillingen fra Familie -og kulturkomiteen om kulturell skolesekk for fremtiden. Den gir positive signaler, hele innstillingen kan du lese
her.