Prisene gjelder for forestillinger inkludert i vårt repertoar, på turné i Den kulturelle skolesekken. Forestillinger utenfor repertoaret, eller som spilles på andre arenaer/med andre arrangører, er ikke forpliktet til disse prisene.

Forestillinger som formidles gjennom Scenekunstbruket har pris som er bindende for kunstnere og arrangører i Scenekunstbrukets medlemsfylker. Dette er også refusjonsgrunnlaget (inkl. reise, opphold og diett) for arrangørstøtten.

Vår utregning er basert på rammeavtalen med Den kulturelle skolesekken fra 2012 (revidert), og etter avtale med fagforbundene CREO, Norsk skuespillerforbund og Norske dansekunstnere. Vi er ikke forhandlingspart i kunstnernettverket.

Grunnpris A: når det bare kan spilles en forestilling om dagen, av hensyn til turnélogistikk eller tidkrevende forestilling/rigg.

Grunnpris B: pris for to forestillinger per dag samme rigg.

Grunnpris C: tre forestillinger samme dag, innen samlet scenisk tid 2,5 timer for dans, og 3 for andre sjangre.

  • Honorar pr. medvirkende*
  • Produksjonskostnader (produksjonsbudsjett/-regnskap ligger til grunn).
  • Drifts- og administrasjonskostnader (fast beløp pr. medvirkende pr. dag).
  • Eventuell leie av teknisk utstyr hvis avklart.
  • Eventuelle rettigheter og royalties.
  • Det forutsettes at gruppen har arbeidsgiveransvaret.

Scenekunstbruket beregner grunnprisen på forestillingen i samråd med gruppen.

For særskilte turneer hvor det kan være aktuelt å avvike fra grunnprisene, kan gruppen inngå egen avtale som gjelder disse forestillingene, dette må avklares med Scenekunstbruket. Våre priser inkluderer ikke rene workshops, pris på dette avtales direkte med oppdragstaker.

* I dagsatsen DKS rammeavtale inngår en produksjonskostnad som indeksreguleres når dagsatsen justeres. Siden vi allerede har en inndekning på produksjonskostnader ble det enighet mellom Creo og NSF/NODA at produksjonskostnaden trekkes ut av dagsatsen til Scenekunstbruket så den ikke blir lagt til dobbelt opp.

Scenekunstbruket tar ikke gebyr eller trekker noe fra satsene.

Utgifter til reise, opphold og diett kommer i tillegg til grunnprisene og avtales direkte med arrangør. For oppdaterte satser se HER

Det innebærer at arrangøren får refundert inntil 50 prosent av de totale utgiftene til forestillinger valgt fra Scenekunstbrukets repertoar.

Fylkene rapporterer årlig inn statistikk og alle kostnader (grunnpriser, reise, diett og opphold, leie av teknisk utstyr, riggedag, frakt av elever m.m.) ved å ha en forestilling på turne fra vårt repertoar. Arrangørstøtten som utbetales er øremerket innkjøp av ny scenekunst fra vårt repertoar.

Lurer du på noe rundt prisutregning?

Vi hjelper deg gjerne!