Arrangørstøtte

Fylkene som er medlem i vårt formidlingsnettverk, kan få refundert inntil 50 prosent av de totale utgiftene til forestillinger valgt fra Scenekunstbrukets repertoar.

Les mer om arrangørstøtte her: