Den kulturelle skolesekken ble evaluert i 2006. Evalueringen skapte store reaksjoner i flere miljøer og KKD har sendt rapporten på høring til berørte instanser. Høringsfristen er 01.02.2007
Les mer på KKD sine sider HER