Norsk scenekunstbruk og Dramatikerforbundet har utformet og undertegnet en bransjeavtale som regulerer økonomiske og ideelle rettigheter mellom dramatikere og produsenter som ikke er medlem av Norsk Teater- og orkesterforening (NTO). Avtalen er også utarbeidet i samarbeid med Danse- og teatersentrum.

Denne avtalen vil være veldig aktuell for de som skriver for de uavhengige produsentene, og kanskje særlig for de som skriver for barn og unge til produksjoner bl.a. for Den kulturelle skolesekken (DKS).
Avtalen mellom de to partene inneholder ingen veiledende tall for hvor stort honoraret til dramatiker skal være. Men det er enighet mellom partene at den til enhver tid gjeldende sats i NTO-avtalen skal ligge til grunn. Mange av de aktuelle produsentene etterspør enaktere og det betyr en avkorting og denne må forhandles fram i hvert tilfelle. Prisen på den enkelte forestilling ut i markedet vil også variere, og denne prisen vil igjen bestemme hvor mye dramatiker får pr visning.
Også størrelsen på honorar under skriving vil variere avhengig av hvor mye produksjonsmidler produsenten har før forestillingen lages. Alle disse variablene går fram av avtaleverket.

For mer informasjon og intervju med Dramatikerforbundets leder Gunnar Germundson og
Scenekunstbrukets leder Ådne Sekkelsten se her