Sted: Det Andre Teatret, Ivan Bjørndalsgate 9, Oslo.
Kr.100,- for voksne, 70,- for barn
Åpent for alle interesserte, hjertelig velkommen!

Program:
Kl..14.00  Forestilling Superwoman
Ca. 14.50 Vi hører to “synsere” fra litt i utkanten av feltet snakke i 15 min om hva de har sett
Deretter så vil det være en videre samtale (15 min) med Thea Fjørtoft.
Den Andre Caféen er åpen og serverer mat og drikke til de som vil sitte igjen litt

Alt tas opp på video og legges tilgjengelig for interesserte via Scenekunstbrukets webTvkanal: www.kanalscenekunst.no
Prosjektet er under kunstnerisk ledelse ved Det Andre Teatret og er et samarbeid med Norsk Scenekunstbruk med støtte fra Kunstløftet/Norsk Kulturråd.

SUPERWOMAN

Hva er det som får stuntfolk til å kaste seg foran biler? Hvorfor lar de seg bli tent på? Og hvordan lages egentlig slåsscener på film?

Thea Danielsen Fjørtoft er stuntkvinne og skuespiller. Hun er den eneste i Norden som innehar denne kombinasjonen.

«Superwoman» er en autobiografisk foredragsforestilling med utgangspunkt stuntkvinnes erfaring, og refleksjoner rundt prosesser hun går igjennom i sitt yrke.

Skuespilleren har selv jobbet på over 25 film og TV produksjoner, som stuntkvinne. Tematisk er dette en forestilling om å følge drømmer og å sette seg mål, gjerne høye og uoppnåelige mål. Om å tillate seg selv å drømme om at alt er mulig. Dette er en en forestilling full av film og lyd, action og dramatikk, hvor stunt blir avslørt og forklart. Med utgangspunkt i stuntbransjen, berøres emner som grensesetting, tillit, mot, respekt, og verdien av å ha gode kollegaer som holder avtaler.

Forestillingen er en blanding av Theas egne erfaringer og hennes refleksjoner rundt dette. Som tittelen insinuerer kan oppdragene noen ganger bli vel spesielle. Forventningene om at en stuntperformer aldri slår seg, er udødelig, og aldri har betenkeligheter ved å gå høyere, lengre, fortere eller hardere, er i høyeste grad en myte som følger med yrket.

Å være stuntkvinne handler ikke nødvendigvis om å være jackass, eller kaste seg foran den første og beste bilen som kommer forbi. Presisjon, tillit, selvkontroll og tålmodighet er vel så viktig som mot, fysiske ferdigheter, mental styrke og til slutt litt guts.

VINNER AV GULLSEKKEN 2012 FOR BESTE PRODUKSJON!