Elin Rekdal @ Norsk Scenekunstbruk // 15.04.13

Overordnet mål med utlysning av midler er å øke tilgangen på kunst og kultur for barn og unge med spesielle behov. Søknadsfrist er 21. mai.

Stortingsmelding nr. 10, 2011-2012, Kultur, inkludering og deltaking slår fast at kulturpolitikken ikke har lykkes i målsetningen om å utjevne de sosiale skillene når det gjelder både bruk og deltakelse i kulturaktiviteter, og at funksjonshemmede fortsatt er underbrukere/deltakere i kulturfeltet.

Den kulturelle skolesekken er en arena som også skal fungere for barn med spesielle behov. I den forbindelse lyses det ut prosjektmidler som går til å skape verksted, forestilling, utstilling eller annen visning. Seanse – senter for kunstproduksjon vil sammen med DKS administrasjonen lede og yte faglig bistand til prosjektene, og samarbeidet med institusjonene/skolene som vil bli involvert. Det er planlagt en felles oppstart med et kunstneropphold i Volda for alle kunstproduksjonene i august.

Det er ønskelig med 6-10 prosjekter som kan turnere skoleåret 2014/15. Det kan søkes om enten å skape helt nye prosjekter og initiativ eller om videreutvikling av eksisterende prosjekter med tanke på bearbeidelse for den målgruppen dette prosjektet sikter seg mot.

De seks områdene for prosjekter er:

  •     scenekunst
  •     visuell kunst
  •     musikk
  •     film
  •     litteratur
  •     kulturarv

Søknadsfrist er 21. mai. Les mer om utlysningen på Kulturrådets hjemmesider: Utlysing INK 2013