Norsk scenekunstbruk må sies å være en av budsjettvinnerne i Statsbudsjettet 2009 med en økning på hele 4,6 mill. Selv om det i økningen ligger inkludert midler til arbeidet med Den kulturelle skolesekken som tidligere har kommet fra spillemidlene, har det i tillegg kommet betydelige friske midler til Scenekunstbruket.
Norsk scenekunstbruk formidler dans og teater til store deler av landet, og er den nasjonale aktøren for scenekunst i Den kulturelle skolesekken. Derfor er vi svært glade for at Regjeringen har tatt grepet med å styrke Norsk scenekunstbruk både ved å gi oss mulighet til å inkludere et nytt fylke i ordningen (Finnmark) og samtidig forvalte produksjonsmidlene for scenekunst i Den kulturelle skolesekken, som i dag ivaretas av Norsk kulturråd.
I sum vil dette styrke formidlingskompetansen og sørge for en bredde med kunstnerisk og faglig kvalitet når det gjelder sceniske produksjoner, samt videreutvikle vårt nasjonale formidlingsnettverket slik at tilbudene for barn og unge blir enda mer tilgjengelig over hele landet.

Norsk scenekunstbruk formidlet nesten 2200 forestillinger fordelt på 68 produksjoner gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i 2007. Siden DKS ble innført har det vært en formidabel økning i antall formidlede forestillinger, og vi håper på videre økte midler til både å opprettholde men også videreutvikle dagens tilbud.Scenekunstbruket har et formidlingsnettverk av fylkeskommuner og deres lokale arrangører. Nettverket omfatter i dag 16 fylker, snart 17 når Finnmark forhåpentligvis inkluderes fra 2009 (Oslo og Nord-Trøndelag er ikke med).