Anki Oveland er i samme periode fungerende daglig leder for Norsk Scenekunstbruk.

Ådne Sekkelsten Acting Director for Concerts Norway
Kulturdepartementet har engasjert daglig leder for Norsk Scenekunstbruk, Ådne Sekkelsten, som fungerende direktør for Rikskonsertene.
Sekkelsten fungerer i stillingen i påvente av prosess med tilsettelse av ny direktør, i første omgang for en periode på tre måneder med start 1. februar 2016.

Pressemelding fra Kulturdepartementet finner du her.

 

In English: 
Ådne Sekkelsten Acting Director for Concerts Norway
Ministry of Culture has engaged general manager for Scenekunstbruket, Ådne Sekkelsten, as Acting Director of Concerts Norway.
Sekkelsten will function as Director during the process of finding a new director, initially for a period of three months starting on February 1st. 2016 .

During the same period the Acting General Manager for Scenekunstbruket is Anki Oveland.