Under festivalbesøket fra partnerne i EU-prosjektet 3Place på vår festival i Oslo; Showbox har vi invitert til en åpen samtale rundt temaene tredje rom i kunsten.

Registrering her. (nederst på siden)

Vi serverer kaffe og te, samt gratis lunsj for de som ønsker. NB: Ønsker du lunsj, send en mail til gabrielle@scenekunstbruket.no

Arrangementet vil være på engelsk.

I 2023 er Showbox vertskapsfestival for EU-prosjektet Performing arts as the Third Place for the young audience (3Place) som Scenekunstbruket leder. Vi har invitert kunstnere og institusjoner med ulike innganger til kunst, medvirkning og stedsutvikling i en samtale om hvordan vi kan bruke nettopp scenekunstens metoder for å bygge relasjoner med det unge publikummet.

Samtalen vil dreie seg rundt temaer som:

  • Hva kan teatre/scenehus tilby og hvordan utvikler dette institusjonenes identitet som kunstprodusenter?
  • Hva er en riktig balanse mellom å være et sted å henge ut, og å være et sted for aktiviteter og kunstproduksjon? Eller, Hva er en god balanse mellom publikumsbygging og kunstnerisk utvikling?
  • Hva slags kunstneriske metoder er relevante i møtet med ungdommer som ikke nødvendigvis ser scenekunsten som et sted for dem?
  • Hva slags rolle kan scenekunst spille i unge menneskers liv; tilbyr vi opplevelser, deltagelse, sosialt fellesskap, underholdning eller dannelse?

Deltakere:

Ordstyrer: Ine Therese Berg, NTNU
Junges Ensemble Stuttgart
Divadlo DRAK
Scenekunstbruket
Vega scene / Vega ung ved Katinka Rydin og Hannah Hasseløy
Kloden theatre ved Ådne Sekkelsten
Østfold Internasjonale teater ved Thomas Østgaard
Landing ved Venke Sortland
Panta Rei Danseteater ved Anne Ekenes

Om 3Place:

I 2023 startet Scenekunstbruket prosjektet 3Place – Performing arts as the Third Place for the young audience. Dette er et treårig samarbeid med Junges Ensemble Stuttgart i Tyskland og Drak Teatre i Tsjekkia, samt Kloden teater. Prosjektet tar utgangspunkt i de sosiologiske teoriene om tredje steder/«third places», som både er fysiske steder utenfor hjem (første sted) og skole (andre sted), men som også er ulike sosiale og imaginære rom. Tredje steder defineres ofte som et trygt sted hvor individer samles om et felles formål, et sted der deltakerne kan utvikle en følelse av tilhørighet. Dette danner rammeverket til prosjektet, som vil undersøke metoder for å utvikle teaterhus, scenekunst og kunstopplevelser til å bli et sted der ungdommer velger å være, spesielt ungdom som i dag ikke ser scenekunsten som et sted for dem.

The project is supported by Creative Europe.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.