PUSH + er et 3-årig Kreativt Europa-samarbeidsprosjekt ledet av Imaginate (Skottland) sammen med Aaben Dans (Danmark), Krokusfestival (Belgia), Scenekunstbruket (Norge), The Ark (Irland) og tilknyttet partner Bangkok International Children’s Festival (Thailand).

Den første laben finner sted i Edinburgh fra 23. januar til 1. februar 2019 og tar for seg temaet HOME. Fra Norge har vi plukket ut dramatiker Kristofer Blindheim Grønskag, skuespiller og regissør Jo Even Bjørke og danser og koreograf Ida Uvaas. I løpet av åtte dager skal til sammen 15 scenekunstnere fra Skottland, Irland, Danmark, Belgia og Norge jobbe sammen rundt tematikken HOME:

Med barn i tankene, hva er hjemme? Hvordan bygger vi et hjem? Hvem har rett til å definere hva et hjem er? Kan vi etablere et hjem for oss selv, eller krever det et samfunn og et fellesskap å tillate det? Hvem kan forhindre en i etablere et hjem? Er dette noe som skal behandles i lokalsamfunnet eller er det et nasjonalt anliggende? Blir barns stemmer hørt i diskusjonen og beslutningsprosessen rundt dette? Har begrepet hjem ulik betydning for barn og voksne? Gjennom dette temaet vil vi utforske begrepet “hjem” og utforske om hjem er et permanent sted eller et punkt på kartet der du kommer fra. Hvis du har vokst opp og utdannet deg i Teheran, bodd der i tjue år og deretter flytter til Belgia og bor der i tjue år, hvor er “hjemme”? Hvordan er det å bo i limbo der ingenting føles som hjemme?

PUSH + ønsker å stimulere europeisk dialog og initiere nye kunstneriske ideer og forestillinger rundt tre viktige tema i scenekunsten for det unge publikumet: Home, Failure og Different Bodies. Hvert tema vil ha et årelangt fokus som inkluderer et kunsterlaboratorium, et kunstneropphold og et festivalbesøk/presentasjon. Vi vil også utforske tre kunstneriske formater – deltakende, stedsspesifikk og på tvers av generasjoner – på tvers av alle tre temaene.

Prosjektet består av følgende program:
  • PUSH + Labs – en 8-dagers forskningslaboratorium rundt hvert av de tre temaene.
  • PUSH + Residencies – to uker med studiotid for å videreutvikle en idé fra laboratoriene.
  • PUSH + Festival Presentations – presentasjon av temarelaterte verk som er under arbeid, eller kunsteriske hendelser i det offentlige rom iscenesatt av scenekunstnere i EU-prosjektet på partnerfestivalene.
  • PUSH + Festival Visits – en gruppe på 10 scenekunstnere og partnerne besøker en partnerfestival for å se produksjoner, delta i PUSH + arrangementene og bli kjent med festivaldelegater og publikum.
  • PUSH + International Workshop – en 5-dagers workshop i Bangkok, som utforsker temaet Different Bodies med 5 kunstnere fra Europa og 5 fra Thailand.
  • PUSH + Symposium – en dag på The Ark i Dublin for å samle, høre og dele ideer og forskning ved prosjektets slutt.
  • PUSH + Outside Eyes – en invitasjon til 5 eksperter eller gjester til å provosere, få fram kulturell kontekst og reflektere rundt prosjektet.