Heddadagene: Ulike kropper i scenekunsten

Heddadagene: Ulike kropper i scenekunsten

Hvordan påvirker mangelen på mangfold av ulike kropper i scenekunsten publikum? Hvordan kan vi åpne opp for nye perspektiver og oppfatninger, der ideer og praksiser om ulike kropper blir strukket og utfordret? Bli med på fagarrangement 13. juni.